За нас

koleda-r
firmena stranica
лого

Работа без шеф възможност за допълнителни доходи

Ако имате минимален опит в продажбата на кредити, застрахователни продукти или недвижими имоти,то тази оферта е за Вас. Предлагаме възможност за развитие на собствен бизнес! Компанията за финансови и консултантски услуги със запазена марка Web Broker, е в процес на изграждане на собствена търговска мрежа и отправя към всички своето предложение за франчайз партньор на територията на вашето населено място. Ние сме консултантска компания с амбициозен екип с опит на пазара на финансовото консултиране. Наши партньори са водещи не банкови финансови институции, банки, застрахователни дружества, финансови и лизингови компании, заложни къщи и др.

Присъедини се сега

Запазени Марки

patent-webbroker

Франчайзинг

Web Broker

Търговската марка е знак (текст, изображение или комбинация от двете), който отличава определен бизнес от този на конкурентите. Само собственикът на една марка има право да я използва свободно. Всички останали могат да правят това само с неговото изрично съгласие.  Франчайзингът представлява търговска концесия — вид отношения между пазарни субекти, при които едната страна (франчайзодател) предоставя при определени условия и срещу заплащане на друга фирма, желаеща да развива същата дейност (франчайзополучател) правото да използва разработен и успешен бизнес модел в определен вид бизнес.

 

patent-barzipari

patent-webbroker
patent-barzipari

МАРКА рег. No 97091

Класове на стоките и/или услугите   Списък на стоките и/или услугите

 

Клас 35: бизнес консултански услуги, свързани с употребата на компютри.
Клас 36: финансови икономически консултански услуги; консултански услуги за индивидуално финансово планиране.

 

МАРКА рег. No 100306

Класове на стоките и/или услугите   Списък на стоките и/или услугите

 

Клас 35: бизнес консултанткси услуги, отнасящи се до франчайзинг; консултантски услуги в областта на партньорския маркетинг; бизнес консултации във връзка с реклами; бизнес съвети, свързани с реклама.
Клас 36: брокерски услуги за договори за кредити.

Правото върху марките „WEB BROKER“ и „Бързи пари“ включва правото на притежателя ѝ да я използва и да забрани на трети лица без негово съгласие да използват в търговската дейност знак, който е идентичен или сходен на нея. Забраната за използване включва предлагането или предоставянето на услуги с този знак, както и използването на знака в реклами, но само що се отнася до дейностите, включени в клас 35. Според закона притежателят на правото върху марката „Бързи пари“ може да разреши използването й от трети лица за всички или за част от услугите, за които е регистрирана,

Презентация на „Уеб Брокер“

magazin za krediti
alocredit.com
barzipari

vnimanie ПАТЕНТОВАН ПРОЕКТ  създаден с цел да опрости и направи по лесно достъпни избрани продукти и услуги, които се предлагат посредством интернет на онлайн пазара в България. В случай, че не сте съгласни с нашите изисквания и условия моля да прекратите ползването му веднага.